Odesílání...

 

Načítání...

Úřední hodiny:   PO a ST:  7:30 - 11:30, 12:30 - 17:00

Soustava dětských naučných stezek

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov byla realizována v roce 2015 a skládá se z pěti naučných, tematicky zaměřených stezek plných interaktivních zastavení, přičemž každé z nich je originálně řešeno. Každá naučná stezka je koncipována jako jedno téma a je vytvořena tak, aby byla zajímavá zejména pro děti, ale aby se při jednotlivých zastaveních pobavili také rodiče a další návštěvníci.

Orientační mapa soustavy dětských naučných stezek

Orientační mapa soustavy dětských naučných stezek

Stezky představují nejrůznější, dnes již i zapomenutá řemesla, jako např. lazebník, felčar, mostník, cestář, koloděj, okřinář a další. Dalšími reprezentanty potom jsou geologická stezka, zvířecí stezka, vesnický okruh a doplnění stezky "Bludovská stráň".

Stezka č. 1 - Řemeslná - červený obdélník

Popisuje řemesla od dávných dob až po současnost. Jednotlivá stanoviště Vás provedou výběrem těch známých, neznámých či zapomenutých.

Stezka č. 1 - Řemeslná - červený obdélník

Stezka č. 1 - Řemeslná - červený obdélník

Jednotlivá stanoviště řemeslné stezky:

 • Stanoviště č. 1 - Péče o tělo - Velmi zajímavé bludovské lázně nabízí atraktivní prostředí lázeňského parku, stanoviště obsahuje interaktivní informační panel s informacemi o řemeslech nebo povolání,která měla a mají na starosti péči o naše tělo. Zastavení návštěvníkům připomíná pracovní náplň felčara, lazebníka, apatykáře. Ptá se kdo byla bába andělíčkářka nebo bába pupkořezná a například se věnuje puštědlnickém řemeslu.
 • Stanoviště č. 2 - Zpracován kamene - Zastavení s interaktivním informačním panelem s popisem řemesel spojených se zpracováním kamene + drobná instalace ukázky práce kameníků, cestářů formou hry. Zastavení připomíná práci kameníka, lamače kamene, cestáře, dlaždiče nebo kuléře. Dětem je na stanovišti umožněno na připraveném „plácku“ zaskákat „panáka“ po vybraných druzích kamene nebo dlažby.
 • Stanoviště č. 3 - Moderní řemesla - Interaktivní informační panel s popisem řemesel frézování, soustružení nebo svařování + drobná instalace ukázky práce (rukodělný drobný městský mobiliář).
 • Stanoviště č. 4 - Výrobky ze dřeva - Zastavení připomínající práci dřevorytce, řezáče dřeva, šiftaře, stolaře, parketáře nebo truhláře. Součástí zastavení je drobná ukázka práce řemeslníků, pracujících se dřevem (dřevosochání apod.)
 • Stanoviště č. 5 - Zpracování dřeva - Interaktivní informační panel s popisem často již neznámých řemesel jako dřevník, korábník, šindelář, plavec dřev nebo tálník. Součástí zastavení je zastřešené posezení kryté hranicemi štípaného dříví s posezením z dřevěných kulánů a mlýnských kamenů.
 • Stanoviště č. 6 - Nádoby na skladování - Interaktivní informační panel s popisem neznámých řemesel jako bečvář, bednář, hrnčíř nebo korytník. Zastavení je doplněno o drobnou instalaci sudů, barelů a nádob.
 • Stanoviště č. 7 - Včelařství - Interaktivní informační panel o včelařství a jeho historii. Interaktivním prvkem zde je instalace makety včelího úlu s náhledem dovnitř a venkovní expozice včelařských potřeb a vybavení včelaře.
 • Stanoviště č. 8 - Výrobky z kovu - Interaktivní informační panel s popisem neznámých řemesel cínaře, jehelníka, mědilijce, mincíře, mosazníka a dalších. Hrou zde je poznávání řemeslníků a jejich výrobků + drobná instalace ukázek prací jako typová lavička kováře či koše.
 • Stanoviště č. 9 - Zpracování kovu - Informační panel s popisem řemesel zpracovávajících kov (kovář, stříbrník, cankář a další) a informacemi o navazující stezce, mapa lokality.

Stezka č. 2 - Geologická - zelený trojúhelník

Geologická stezka je zaměřena na přírodu a nejbližší okolí. Bludovem probíhá hranice dvou geologických jednotek. Jsou to hlavně ruly a svoly, v menší míře kvarcity a krystalické vápence.

Stezka č. 2 - Geologická - zelený trojúhelník

Stezka č. 2 - Geologická - zelený trojúhelník

Jednotlivá stanoviště geologické stezky:

 • Stanoviště č. 1 - Zahájení stezky Pod Lipami - informační panel s informacemi o jednotlivých zastaveních stezky + informace o náročnosti a terénu. První zastavení je zároveň posledním zastavením předchozí, řemeslné, stezky.
 • Stanoviště č. 2 - Směrovka navádějící návštěvníky ke třetímu zastavení
 • Stanoviště č. 3 - Bludovit - Informační panel s popisem přírodního úkazu Bludovit, což je hornina objevující se v této lokalitě, která vznikla díky vlivům místních minerálních zdrojů.
 • Stanoviště č. 4 - Hrad Bludov - Informační panel s popisem Hradiska a souvisejících legend. Jedná se o reliéfní zbytky rozsáhlého hradu, kolébky rodu Bludovců, z něhož vzešli mj. Žerotínové. Založen kolem poloviny 13. stol., byl jedním z nejstarších hradů na severní Moravě. Nedochovaly se žádné zbytky zdiva, při stavbě dvora pod hradem i cesty k němu byla zřícenina zdrojem snadno dostupného kamene. Kolem pahorku jádra obíhá příkop a val. Hrad byl v letech 1412-19 sídlem loupežné družiny; zničen r. 1471 při vpádu vojska Matyáše Korvína. – Na zámku v Bludově rod Žerotínů r. 1934 také vymřel.
 • Stanoviště č. 5 - Horniny - Informační panel shrnující všechny druhy hornin vyskytujících se v okolí obce Bludova. Toto stanoviště je zároveň prvním stanovištěm zábavné zvířecí stezky s informacemi o jednotlivých stanovištích, délce a náročnosti stezky.

Stezka č. 3 - Zvířecí - modré kolečko

Popisuje řemesla od dávných dob až po současnost. Jednotlivá stanoviště Vás provedou výběrem těch známých, neznámých či zapomenutých.

Stezka č. 3 - Zvířecí - modré kolečko

Stezka č. 3 - Zvířecí - modré kolečko

Jednotlivá stanoviště zvířecí stezky:

 • Stanoviště č. 1 - Zámeček - Infotabule s popisem stezky a interaktivním obrázkem zvířat s úkolem „Kolik zvířat vidíš na obrázku?“
 • Stanoviště č. 2 - Pavouk - Infopanel s popisem života pavouků a zajímavých druhů pavouků. Na přilehlém místě je instalována do koruny stromů pavučina z lan.
 • Stanoviště č. 3 - Polní zvěř - Interaktivní informační panel pojednávající o vybraných druzích polní zvěře (zajíc, bažant, koroptev, divoké prase a další). Panel je dále osazen siluetami jednotlivých zvířat s dotazem na návštěvníky zda dokáží přiřadit název k obrázku a dále se zde nachází dalekohledy s překvapením pro odvážlivce.
 • Stanoviště č. 4 - Lesní zvěř - Infotabule s informacemi a otázkami na návštěvníky zda vědí, které z uvedených zvířat mohou potkat v lese a které ne. Na zastavení je vybudovaný přístřešek v podobě krmelce s dalšími hrami pro návštěvníky. Děti zde mohou například přiřazovat druhy stop k jednotlivým živočichům.
 • Stanoviště č. 5 - Čapí hnízdo - Drobná instalace čapího hnízda, které má zejména upoutat pozornost kolemjdoucích.
 • Stanoviště č. 6 - Včelí úl - Zastavení s informacemi o včelách. Popisy velikostí a činností jednotlivých obyvatel včelích úlů (trubec, dělnice a matka). Na zastavení se dále nachází zábavná hra na políčcích v podobě včelích plástů, kdy na vrchním dílu je uvedena otázka a odpověď je možné zobrazit po odsunutí nebo otočení vrchního políčka.
 • Stanoviště č. 7 - Holubník - Drobná instalace holubníku, popis života domestifikovaných holubů. Součástí holubníku je také holubí pošta – na holubníku je umístěna poštovní schránka na dětské dopisy s dotazem na návštěvníky zda nechtějí poslat svůj dopis z výletu.
 • Stanoviště č. 8 - Vlaštovka - Drobná instalace falešného vlaštovčího hnízda, včetně zachycení struktury, popis jejich života. Součástí je také návod jak si vyrobit vlastní vlaštovku z papíru.
 • Stanoviště č. 9 - U nás na dvoře - Interaktivní zastavení s drobnou instalací obydlí zvířat. Stanoviště doplněno o expozici starých různých strojů, využívaných na statku a hrou s přiřazováním stop k jednotlivým druhům živočichů spolu s hádankou, která zvířata se na dvoře nebo statku zpravidla nevyskytují.

Stezka č. 4 - Vesnický okruh - fialový kříž

Součástí vesnického okruhu je prostor pro aktivní odpočinek v parku Pionýrů, kde jsou instalovány venkovní fitness zařízení včetně krytého posezení a informační tabule. Další stavbou vesnického okruhu je obnovená původní klasicistní kaple, která stála ještě v 80. letech minulého století naproti Klubu důchodců na tř. A. Kašpara a která byla následně zbourána. Nová kaple je věrnou kopií kaple původní.

Stezka č. 4 - Vesnický okruh - fialový kříž - Obnovená kaple svatého Kříže

Stezka č. 4 - Vesnický okruh - fialový kříž - Obnovená kaple svatého Kříže

Jednotlivá stanoviště vesnického okruhu:

 • Stanoviště č. 1 - Altán v parku - Sportovní zóna v Parku Pionýrů pro odpočinek a zábavu formou instalace cvičících zařízeních určených do exteriéru. Drobná hřiště pro volnou hru, relaxační plochy, kryté posezení.
 • Stanoviště č. 2 - Kaple sv. Kříže - obnovená kaple v centru obce jako výstavní prostor, instalována stála výstava k historii obce. Dále prostor pro pořádání komorních akcí, společenských obřadů apod.

Další doplňující informace:

ADRESA A KONTAKT OBCE BLUDOV

Obecní úřad Bludov
Jana Žižky 195
789 61 Bludov

Email:
podatelna@ou.bludov.cz
(oficiální podání)
info@ou.bludov.cz

ID datové schránky:
sa8bfg9

IČ: 00302368     
DIČ: CZ00302368

Bankovní spojení:     
Česká spořitelna, a.s., Šumperk

Číslo účtu: 1905607389/0800 (příjmový účet obce)

Portál veřejné správyPolicieOtevřeteEvropská databankaEpusa.czJeseníkyMěsta obceCzech pointBlind friendly

Copyright (c) 2020 - 2019 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Netsimple.

Tato stránka využívá pouze technické cookies pro správnou funkčnost webových stránek. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.