Odesílání...

 

Načítání...

Úřední hodiny:   PO a ST:  7:30 - 11:30, 12:30 - 17:00

Koupaliště a chatová osada Vlčí důl

Koupaliště Vlčí důl

Před rokem 1930 byl v místě dnešního koupaliště vysušen Petrovický rybník. V roce 1949 zde byly zahájeny práce na jeho obnově spolkem rybářů, ale v následujícím roce tyto práce na tři roky ustaly. V roce 1953 povodeň protrhla hráz, která nebyla od r. 1949 dokončena.

Koupaliště Vlčí důl na obraze od akademického malíře Josefa Schmitta.

Koupaliště Vlčí důl na obraze od akademického malíře Josefa Schmitta.

V dalších letech se pokračovalo ve stavbě rybníka, od r. 1959 se práce rozjely naplno. 13. července 1953 v 18:30 hodin bylo koupaliště částečně napuštěno a následující den navštívilo Vlčí důl několik set lidí. Ten den bylo koupaliště slavnostně otevřeno.

Sokolská brigáda - práce na bludovském koupališti dne 9. 8. 1958. Zleva Finger Alois a Kordas Rudolf.

Sokolská brigáda - práce na bludovském koupališti dne 9. 8. 1958. Zleva Finger Alois a Kordas Rudolf.

V následujících letech bylo koupaliště maximálně využíváno nejen bludovskými, ale i šumperskými občany. Později zde byly vybudovány šatny a sociální zařízení. Následovalo vybudování příjezdových cest, volejbalového hřiště a parkoviště.

Koupaliště Vlčí důl v roce 1965 (1)

Koupaliště Vlčí důl v roce 1965 (1).

Celková hodnota vybudovaného díla činila přes 1.220.000,- Kč a bylo odpracováno přes 45.000 brigádnických hodin. V této akci Z se brigádnicky zapojili členové všech bludovských spolků, žáci a mládež.

Koupaliště Vlčí důl v roce 1965 (2)

Koupaliště Vlčí důl v roce 1965 (2).

Největší zásluhu na výstavbě koupaliště měl Josef Sedláček, František Kvapil, Jan Šula, František Špička, Jaroslav Volkman, František Hatoň, Jan Jáně, Josef Kulhaj, Karel Heděnec, Eduard Plhák, Josef Matějíček, Jan Matějíček, František Pecháček, Karel Směšný, František Kranich, Jaromír Kubíček, Karel Řežucha a celá řada dalších.

Brigáda po ničivé bouři v roce 1984 (1)

Brigáda po ničivé bouři v roce 1984 (1)

V r. 1984 v létě bylo koupaliště nějaký čas mimo provoz. Přívalovými dešti bylo zaneseno bahnem. Muselo být vypuštěno a vyčištěno. V osmdesátých letech byla budova zrekonstruována, rozšířena na hotel a slavnostně otevřena v r. 1987.

Brigáda po ničivé bouři v roce 1984 (2).

Brigáda po ničivé bouři v roce 1984 (2).

V okolí obce Bludov není mnoho obcí, které mají své koupaliště. Koupaliště v Bludově slouží již více než 40 let a to nejen občanům Bludova, ale četným hostům, nabízí přírodní koupání, ubytování a stravování.

Jarní směna v roce 1987.

Jarní směna v roce 1987.

Chatová osada Vlčí důl

V roce 1963 byl zahájen provoz na koupališti Vlčí důl. Ideální poloha nového koupaliště uprostřed zalesněných svahů vybízela ke vzniku rekreační oblasti. Na pravé straně zvané šachta začala proto brzy výstavba rekreačních chat. Už v r. 1965 položil základ chatové osadě Vlčí důl stavbou první chaty pan Jiří Hroch. Od r. 1967 postupně chat přibývá a zájem vzrůstá jednak mezi bludovskými, později přichází i řada dalších ze Šumperka a okolí. Zájemce dostává stavební místo rozloze 400 m2.

 Úprava příjezdové cesty v roce 1975 (1)

Úprava příjezdové cesty v roce 1975 (1)

Začátky nebyly vůbec snadné a první chataři museli při stavbě svých chat překonávat řadu překážek. Původně zde bylo všude křoví, neexistovaly příjezdové cesty, elektřina se přiváděla z koupaliště, také voda nebyla k dispozici.Teprve v následujících letech chataři svépomocí vybudovali elektrické rozvody a zajistili vše potřebné pro přívod el. energie. To vše pak předali Severomoravské energetice.

Úprava příjezdové cesty v roce 1975 (2)

Úprava příjezdové cesty v roce 1975 (2)

V r. 1970 byla vykopána studna vrtem v dolní části osady do hloubky 13 m a tím zajištěna pitná voda. Pro spojení osady bylo třeba vybudovat příjezdové komunikace pro horní i dolní část.V r. 1971 byla upravena příjezdová cesta od lip. Dále bylo vybudováno volejbalové hřiště v dolní i horní části osady, prostor pro posezení a táboráky, parkoviště. V r. 1972 pokračovaly úpravy v dolní části vybudováním nového mostu před osadou a úpravou toku Vitonína. V r. 1973 zbývají už jen 4 volná místa z areálu vyhrazeného pro výstavbu chat a do r. 1976 byla chatová výstavba dle zastavovacího plánu dokončena. S další výstavbou chat se do budoucna už nepočítá.

Úprava příjezdové cesty v roce 1975 (3)

Úprava příjezdové cesty v roce 1975 (3)

Před koupalištěm byla postavena podniková chata Lesního závodu Ruda n. Mor. a v těsném sousedství osady byla v r. 1985 zahájena výstavba chaty mysliveckého sdružení Hubert Bludov. V roce 1995 byla uvedena do provozu.

Cyklokros v Chatové osadě Vlčí důl v roce 1986 (1)

Cyklokros v Chatové osadě Vlčí důl v roce 1986 (1)

V současné době tvoří osadu 33 čísel popisných, z toho 1 – 3 leží mimo chatovou oblast, majitelé jsou ze Šumperka, Zábřehu, Kroměříže, bludovští občané vlastní pouze 4 chaty. Jedna chata je obydlena trvale, pět chat se pronajímá a všechny chaty jsou trvale využívané. Chaty jsou převážně majetkem původních majitelů nebo jejich rodin, pouze 3 chaty změnily majitele. Každá chata má elektřinu, vodu, topí se dřevem. Do osady byl přiveden telefon – nyní zde fungují 4 pevné linky. Jinak se užívají ke spojení také vysílačky CB. Pro interní komunikaci slouží schránky na chatách a nástěnky, poštovní schránka je pak v ulici Za školou. Pro udržování čistoty jsou v horní části umístěny společné kontejnery na odpad.

Cyklokros v Chatové osadě Vlčí důl v roce 1986 (2)

Cyklokros v Chatové osadě Vlčí důl v roce 1986 (2)

V zimě se cesta z horního konce protahuje až k chatové osadě. Práce na modernizaci osady pokračují stále – v r. 1983 se osada napojila na studnu před koupalištěm a byl vybudován vodovod do všech chat, v r. 1986 byl vybudován nový transformátor pro Vlčí důl a chatovou oblast. V loňském roce byla rekonstruována el. síť a veřejné el. osvětlení. Za to vše a celkově dobrou spolupráci děkují zástupci chatové osady současnému vedení obce.

Chata lesního závodu Ruda nad Moravou

Chata lesního závodu Ruda nad Moravou

Díky hlídací službě, na které se podílí všichni chataři, nezaznamenala osada už mnoho let žádný případ vloupání a vandalství. Poslední incident, a to poškození laveček, je z r. 1992. Chataři se podílí nejen na úpravě svých chat a pozemků, ale udržují i společné prostory – komunikace, hřiště, tábořiště, aj. v bezvadném stavu. Ze společné pokladny hradí společné opravy. Všichni chataři také pomáhají na brigádách ve prospěch obce, např. se zapojili do rekonstrukce restaurace Vlčí důl, pomáhali při odstraňování škod po průtrži aj. V r. 1985 a 1997 obdržela chatová osada Čestné uznání za obětavou práci ve prospěch obce.

Myslivecká chata.

Myslivecká chata.

Tělem i duší chatové osady, a to doslova, je pan Jiří Hroch. Bez jeho obětavosti a iniciativy by se jen stěží bludovská chatová osada pyšnila tak dobrými výsledky a byla v takovém stavu, jak je dnes. A tím je myšleno nejen upravené prostředí, bezpečný pobyt v osadě, ale i přátelské vztahy, které v osadě panují. Chataři žijí neformálním společenským životem, několikrát do roka se setkávají na schůzkách, kde plánují další chod osady, setkávají se na táborácích, při oslavách narozenin a dalších příležitostech.

Střed chatové oblasti.

Střed chatové oblasti.

Chatová osada provozuje tábořiště, které nabízí k pronájmu pro školní výlety, soukromé oslavy apod. pro 50 osob. K dispozici je hřiště, židle, stole, sítě, balony a kiosek s el. proudem.

Mgr. Jarmila Divišová

ADRESA A KONTAKT OBCE BLUDOV

Obecní úřad Bludov
Jana Žižky 195
789 61 Bludov

Email:
podatelna@ou.bludov.cz
(oficiální podání)
info@ou.bludov.cz

ID datové schránky:
sa8bfg9

IČ: 00302368     
DIČ: CZ00302368

Bankovní spojení:     
Česká spořitelna, a.s., Šumperk

Číslo účtu: 1905607389/0800 (příjmový účet obce)

Portál veřejné správyPolicieOtevřeteEvropská databankaEpusa.czJeseníkyMěsta obceCzech pointBlind friendly

Copyright (c) 2020 - 2019 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Netsimple.

Tato stránka využívá pouze technické cookies pro správnou funkčnost webových stránek. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.