Odesílání...

 

Načítání...

Úřední hodiny:   PO:  7:30 - 11:30, 12:30 - 17:00  /  ST:  7:30 - 11:30, 12:30 - 17:00

Kostel svatého Jiří

Původní bludovský kostel byl zasvěcen sv. Jiří (tak je tomu dodnes), byl dřevěný a postaven byl patrně před rokem 1350, snad v první polovině 13. století. Po roce 1588 byla dřevěná stavba přestavěna. Tato přestavba však byla provedena nekatolíky, patrně Českými bratry. Tento kostel byl již zděný. Dalším důležitým datem byl rok 1764, kdy byl za působení P. Ignáce Bapt. Denglera kostel přestavěn a značně rozšířen. Přistavěna byla Kostel sv. Jiří věž, nově presbytář (kněžiště) a sakristie s oratoří nad ní. Po tomto rozšíření byly po stranách jakési "pavlače". Strop byl prkenný a celý byl zavěšen řetězy na jedné skobě v krovu.

Roku 1832 byl zrušen hřbitov kolem kostela. Od roku 1842 je hřbitov na dnešním místě. Roku 1833 začal kostelní strop praskat a klesat. Kostel byl roku 1837 z bezpečnostních důvodů uzavřen a mše sv. se téměř dva roky konaly v tehdy nedávno obnoveném Kostelíčku Božího Těla. Poslední přestavba bludovského kostela se tedy odehrála v letech 1837 - 1838. Chrám byl celý zbořen kromě jižní stěny, která se posléze stala součástí kostela zcela nového. Tato nová stavba je delší cca o 1 / 3 a má tvar kříže, což je dáno dvěma bočními oratořemi. 28. 9. 1838 - tedy na svátek sv. Václava - byl kostel slavnostně vysvěcen. Tohoto roku byl nad hlavní oltář umístěn obraz prof. Reinhardta - obraz sv. Jiří. V roce 1895 při příležitosti nové výmalby kostela byl pořízen nový obraz sv. Jiří - Drakobijce od Antonína Muhla z Nové Paky.

Roku 1885 byla pokládána nová dlažba. Při této příležitosti byla také otevřena podzemní hrobka farářů, která však byla prázdná (tělesné ostatky byly patrně odstraněny v době josefinských reforem). V roce 1887 byl pořízen nový (dnešní) hlavní oltář, který mimo svatostánku zahrnuje sošky evangelistů Matouš, Marek, Lukáš, Jan), dvě velké sochy moravských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a sochu Krista.

Výmalba stropu je unikátní. Byla pořízena na náklady manželů Mertových roku 1895 a je to tzv. "průmyslová výmalba" - technika, která je na celé Moravě ojedinělá. Strop nese tři hlavní kresby: Spasitel, sv. Rodina a sv. Cecilie. Prostor mezi těmito malbami je vyplněn mj. patnácti tajemstvími sv. růžence. Nad okny v přední části kostela jsou umístěny nástěnné obrazy sv. Rosalie, sv. Ignáce z Antiochie, sv. Kateřiny a sv. Františka z Assisi. O rok později byla pořízena dvě malovaná okna sv. Anny s dívkou Marií a sv. Josefa s dítětem Ježíškem. Okna s obrazy zemských patronů Václava a Ludmily jsou až z roku 1946. Při příležitosti svatováclavského milénia v roce 1929 byly pořízeny a posvěceny dnešní varhany. Interiér kostela sv. Jiří Historicky nejstarší součástí inventáře kostela je patrně křtitelnice tvaru kalicha, která byla věnována rodem Liechtenštejnů - Kastelkornů, jejichž znak je na křtitelnici umístěn. Liechtenštejnové vlastnili Bludov v letech 1621 - 1710.

Kostel se ve své vnitřní úpravě dochoval do sedmdesátých let 20. století. Tehdejší duchovní správce P. Ladislav Král provedl zásadní úpravu interiéru. Byly odstraněny oba boční oltáře, oltář hlavní byl upraven, byly vybíleny boční stěny i s obrazy výše zmíněných světců a byla odstraněna mřížka oddělující presbytář od chrámové lodi. Na začátku osmdesátých let muselo být provedeno statické zajištění - celý kostel ve výši nadokenních parapetů byl stažen ocelovými lany, čímž bylo zabráněno dalšímu rozevírání klenby uprostřed stropu. V letech 1987 - 1988 za působení ThDr. Hynka Wiesnera byla provedena generální oprava maleb, včetně obnovení obrazů světců, kterou mistrně provedl zdejší malíř František Špička za asistence řady dobrovolníků. Iniciátorem a organizátorem výmalby byl pan František Zatloukal st. dne 21. listopadu 1992 byl olomouckým arcibiskupem vysvěcen nový obětní stůl.

Roku 1996 byla mědí oplechována střecha a ze zámkové dlažby položen nový chodník. V roce 1999 došlo k pořízení dvou nových zvonů sv. Jiří a Panny Marie, které ulila firma Manoušek Zbraslav.

Prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D

V roce 2020 byla z finančního daru obce Bludov ve výši cca 3,2mil. Kč zrekonstruována věž kostela včetně restaurování kamenných prvků vstupu, výměny výplní oken, venkovních dveří do kůru a opravy vstupních dvoukřídlých dveří do kostela. Generálním zhotovitelem byla firma EXPERIOR s.r.o. Zábřeh, truhlářské prvky provedla firma STOPOS Kolšov a restaurátorské práce restaurátor Mgr. Bína z Ostravy. Na věži byly vyměněny ciferníky s osvětlením a zelektrizován ovládací panel hodin.

Autor fotografie Karel Turek

ADRESA A KONTAKT OBCE BLUDOV

Obecní úřad Bludov
Jana Žižky 195
789 61 Bludov

Email:
podatelna@ou.bludov.cz
(oficiální podání)
info@ou.bludov.cz

ID datové schránky:
sa8bfg9

IČ: 00302368     
DIČ: CZ00302368

Bankovní spojení:     
Česká spořitelna, a.s., Šumperk

Číslo účtu: 1905607389/0800 (příjmový účet obce)

Portál veřejné správyPolicieOtevřeteEvropská databankaEpusa.czJeseníkyMěsta obceCzech pointBlind friendly

Copyright (c) 2020 - 2019 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Netsimple.

Tato stránka využívá pouze technické cookies pro správnou funkčnost webových stránek. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.