Odesílání...

 

Načítání...

Úřední hodiny:   PO a ST:  7:30 - 11:30, 12:30 - 17:00

Obchvat obce Bludov

Předmětná stavba tahu silnice I/44 Mohelnice–Šumperk souvisí s budováním silničního tahu rychlostní silnice R35 v úseku Hradec Králové – Mohelnice, která spolu s dálnicí D11 představuje alternativní „severní trasu“ spojující Čechy s Moravou, zejména její severní částí.

Silnice I/44 tvoří na trase Mohelnice – Zábřeh na Moravě – Šumperk – Jeseník – Mikulovice – státní hranice s Polskem důležitou komunikační osu celého regionu ve směru jih – sever. Je prakticky jedinou vhodnou komunikací, umožňující spojení bývalých okresních měst Šumperka a Jeseníku s krajský městem Olomoucí. Silnice I/44 umožňuje navíc přístup do rekreačně významné centrální oblasti Jeseníků.

Obchvat Bludova - znázornění na mapě

Obchvat Bludova - znázornění na mapě.

Stávající silnice I/44 je v současné době vedena ve směru od Zábřehu do Bludova a dále v peáži se silnicí I/11 do Šumperka po stávající komunikaci s dvoukruhovým uspořádáním. Komunikace je vedena v průtazích obcí. V Bludově se silnice I/44 připojuje stykovou křižovatkou k silnici I/11 a dále pokračují v peáži přes významnou nehodovou lokalitu Bludovský kopec.

Směrové, výškové a šířkové parametry stávající silnice I/11 a I/44 jsou s ohledem na význam těchto komunikací nevyhovující a neodpovídají nárokům, které jsou kladeny na komunikace tohoto významu. Realizace stavby přispěje ke značnému zvýšení bezpečnosti, plynulosti silničního provozu a zlepšení životního prostředí v těchto sídlech přesunem tranzitní dopravy z průtahu města Šumperk.

Umístění a popis stavby

Zájmové území stavby se nachází mezi Postřelmovem a Šumperkem. Prochází katastrálním územím obcí Postřelmov, Bludov, Sudkov, Dolní Studénky a městem Šumperk.

Novostavba obchvatu obce Bludov a Dolních Studének s přivaděčem do města Šumperk bude pátou a zároveň poslední stavbou tahu silnice I/44 ve směru od Mohelnice do Šumperka.

V oblasti Postřelmova (MÚK Postřelmov) trasa silniční přeložky navazuje na stavbu I/44 Postřelmov – obchvat, která byla uvedena do provozu v říjnu 2004. Trasa přeložky je dále vedena násypovým tělesem přes řeku Moravu, železniční trati Zábřeh–Bludov a Šumperk–Bludov, řeku Desnou a je připojena na stávající silnici I/44 v prostoru okružní křižovatky v Šumperku.

Silnice I/44 bude od MÚK Postřelmov po MÚK Šumperk–jih postavena ve čtyřpruhovém, směrově rozděleném uspořádání. Celková délka úseku je 5200 metrů. Od MÚK Šumperk-jih bude doprava dočasně vedena 1270 metrů dlouhým přivaděčem v kategorii S 9,5/80 na stávající silnici I/44 v ŠumperkU. Výhledově bude přeložka silnice I/44 pokračovat v kategorii S 11,5/80 do Rapotína.

Součástí stavby je vybudování dvou mimoúrovňových křižovatek, dvou okružních křižovatek, jedné stykové křižovatky a jednoho připojení na okružní křižovatku.

Další dokumenty, články, videa:

 

ADRESA A KONTAKT OBCE BLUDOV

Obecní úřad Bludov
Jana Žižky 195
789 61 Bludov

Email:
podatelna@ou.bludov.cz
(oficiální podání)
info@ou.bludov.cz

ID datové schránky:
sa8bfg9

IČ: 00302368     
DIČ: CZ00302368

Bankovní spojení:     
Česká spořitelna, a.s., Šumperk

Číslo účtu: 1905607389/0800 (příjmový účet obce)

Portál veřejné správyPolicieOtevřeteEvropská databankaEpusa.czJeseníkyMěsta obceCzech pointBlind friendly

Copyright (c) 2020 - 2019 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Netsimple.

Tato stránka využívá pouze technické cookies pro správnou funkčnost webových stránek. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.