Odesílání...

 

Načítání...

Úřední hodiny:   PO a ST:  7:30 - 11:30, 12:30 - 17:00

Odpadové hospodářství

 

Základní informace o sběru a třídění odpadů v obci

 

Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad

Harmonogram svozu odpadů na rok 2024

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SBĚRU A TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI

 

Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce na odstranění směsného komunálního odpadu

Tříděním odpadů chráníme životní prostředí – druhotné suroviny jsou cenným zdrojem materiálů

Třídění odpadů ukládá občanům zákon o odpadech a obecně závazná vyhláška obce

 

TIPY či RADY pro efektivnější třídění odpadů:

 • Předcházejte vzniku odpadu (např. domácí kompostování bioodpadu)
 • Odpady třiďte hned doma, jak vzniknou, zvlášť do košů nebo tašek
 • Do barevných kontejnerů dávejte pouze to, co do nich patří (na obalech hledejte recyklační značky. Ty Vám pomohou s určením, kam odpad patří)
 • Před vhozením odpadu do kontejneru minimalizujte jeho objem sešlápnutím (nesešlápnuté láhve jsou objemné, zabírají zbytečné místo v kontejneru, zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se v důsledku toho stává nákladnější)
 • Správným tříděním snížíte množství odpadu v běžné popelnici na komunální odpad
 • Více informací o možnostech třídění a recyklaci odpadů najdete na stránkách www.jaktridit.cz

 

PAPÍR

(svoz 1 x za 14 dní od domu a veřejné kontejnery)

 • Na sběr papíru jsou po obci rozmístěny modré kontejnery nebo je možné využít svoz od domu v transparentních pytlích či si koupit vlastní plastovou popelnici (120 l nebo 240 l) modré barvy
 • Pytle je možné si zdarma vyzvedávat na obecním úřadě nebo používat vlastní průhledné pytle
 • Krabice či časopisy je možné svazovat do balíčků při využití svozu od domu
 • Do papíru patří veškeré papírové obaly či obaly značené recyklačními značkami v tabulce
Recyklační značka Název materiálu Kde jej najdete Co z něj bude
  papír na bázi celulózy tato značka bývá většinou doplněna o značku číselnou viz. níže slisovaný sběrový papír se přidává do směsi na výrobu papíru (recyklovat lze 5x až 7x)
novinový papír, sešity, obalový materiál, obaly na vajíčka, toaletní papír apod.


  vlnitá/hladká papírová lepenka součást balení nábytku, elektrospotřebičů a klasické kartonové krabice
  ostatní papír označení dalších papírových výrobků, které je možné recyklovat

co patří do modrého kontejneru:
časopisy, noviny, letáky, sešity, krabice (je NUTNÉ rozložit na co nejmenší objem), papírové obaly, cokoliv z lepenky, knihy bez tvrdé vazby, obálky s foliovými okénky, papír s kancelářskými sponkami, bublinkové obálky pouze bez plastového vnitřku

 

co nepatří do modrého kontejneru:
uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír, použité plínky, plata od vajíček

 

SKLO

(svoz 1 x měsíčně)

 • Na svoz skla jsou po obci rozmístěny zelené 1100 l kontejnery, 240 l nádoby nebo podzemní kontejnery
 • Do těchto nádob je možno ukládat dohromady jak bílé tak barevné sklo
Recyklační značka Název materiálu Kde jej najdete Co z něj bude
  všeobecná značka pro sklo všechny skleněné obaly lahve či sklo (sklo je možné recyklovat donekonečna)
  bílé sklo průhledné lahve, sklenice od kompotů, zavařenin
  barevné sklo nevratné lahve od nápojů či minerálek, tabulové sklo
kontejner-zeleny.jpg  

co patří do zeleného kontejneru:
nevratné lahve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo; a skleněné obaly s výše uvedenými recyklačními značkami

co nepatří do zeleného kontejneru:
keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, žárovky, zářivky a výbojky, kovové uzávěry od lahví

PLAST

(svoz 1 x za 14 dní od domu a veřejné kontejnery)

 • Na sběr plastu jsou po obci rozmístěny žluté kontejnery nebo je možné využít svoz od domu ve žlutých průhledných pytlích či si koupit vlastní plastovou popelnici (120 l nebo 240 l) žluté barvy
 • Pytle je možné si zdarma vyzvedávat na obecním úřadě nebo používat vlastní průhledné pytle
 • Takto odstraňujeme odpady značené značkami uvedené v tabulce
Recyklační značka Název materiálu Kde jej najdete Co z něj bude
  polyethylentereftalát PET lahve, polyesterové tkaniny izolace do bund a spacáků
  vysokohustotní (tvrdý) polyetylén velmi odolný tvrdý plast; obaly od čisticích prostředků, šamponů, kanystry, víčka od PET lahví trubky
  nízkohustotní (měkký) polyetylén měkký plast; igelitové tašky, folie, obaly od sušenek trubky
  polypropylén pružný a odolný plast; plastové obaly od kečupů, hořčice, zubních past. Obaly od sušenek sáčky a tašky
  polystyren klasický bílý pěnový polystyren, tácky od masa, plastové misky, kelímky a plastové příbory stavební izolační materiál

co patří do žlutého kontejneru či pytle:
sešlápnuté PET lahve od nápojů (nestlačené lahve zbytečně zabírají spoustu místa), kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, sáčky (i mikrotenové), folie, vypláchnuté obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, v malém množství polystyrén

co nepatří do žlutého kontejneru či pytle:
mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, novodurové trubky, PVC, guma, molitan, linoleum, pneumatiky, obaly od nebezpečných látek (motorový olej, chemikálie, barvy apod.)

 

NÁPOJOVÉ KARTONY/TETRAPAK

(svoz společně s plasty 1x za 14 dní od domu a veřejné kontejnery)

 • Nápojové kartony (tetrapaky) je možné ukládat společně s plastem do veřejných žlutých kontejnerů či do žlutých pytlů při svozu od domu.
 • Tímto způsobem odstraňujeme obaly značené následujícími recyklačními značkami

 

Recyklační značka Název materiálu Kde jej najdete Co z něj bude
rec-ldpe-4.png vícevrstvé obaly krabice od džusů, mléka či laciného vína apod. stavební a izolační desky, podlahová a izolační krytina
 

co patří do žlutého kontejneru/pytle:
vypláchnuté krabice od džusů, vína, mléka, mléčných výrobků. Tyto krabice je vhodné před vhozením do pytle sešlápnout (tímto opět ušetříte mnoho místa v kontejneru či pytli)

co nepatří do žlutého kontejneru/pytle:
„měkké sáčky“ od kávy a různých potravin v prášku, krabice obsahující zbytky nápojů a potravin, molitan

 

BIOLOGICKÝ ODPAD (BIOODPAD)

(svoz 1 x za 7 dní; svoz při vhodných klimatických podmínkách od poloviny března do poloviny listopadu)

 • Na odstranění biologického odpadu je možné využít pravidelný svoz popelnic od domu nebo je možné využívat vlastní kompost na zahradě.
 • Popelnice na biologický odpad se používají plastové hnědé barvy. Občan si je pořizuje na vlastní náklady.
 • Celoročně je umístěn velkoobjemový kontejner na ulici tř. A. Kašpara – nové parkoviště za Jednotou.
 • 2x ročně jsou na vybraných místech v obci přistaveny velkoobjemové kontejnery na bioodpad.

co patří do hnědé nádoby:
odpad z kuchyně rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, tráva, spadané listí, piliny, shrabky ze záhonů, odpad z ořezu keřů a stromů, skořápky ořechů a vajec, sedliny z kávy a čaje apod.

co nepatří do hnědé nádoby:
tekuté zbytky potravin (oleje), živočišné zbytky potravin (zbytky masa, kosti), uhynulá zvířata, pleny, obvazy a jiný biologicky nevyužitelný odpad

 

BIOLOGICKÝ ODPAD Z KUCHYNÍ (GASTROODPAD)

(svoz 1x za 7 dní)

 • Na odstranění biologického odpadu z kuchyní (gastroodpadu) je možné využít pravidelný vývoz speciálních 120 l tmavě hnědých popelnic s označením „gastroodpad“ umístěných na vybraných stávajících místech veřejných stanovišť kontejnerů na tříděný odpad (seznam míst naleznete v odkazu Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad

co patří do tmavě hnědé nádoby:
tepelně upravené i neupravené potraviny rostlinného a živočišného původu, prošlé potraviny i s původním obalem (papír, plast kov), syrové i tepelně zpracované maso, rybí a drůbeží kosti, mléčné výrobky včetně tekutých, zbytky ovoce a zeleniny, spadané ovoce, zbytky nedojedených jídel, pečivo, cukrovinky, sedliny kávy a čaje

co nepatří do hnědé nádoby:
potraviny ve skleněných obalech, samostatné plastové obaly, sklo, kovy, gumové či mikrotenové rukavice, mycí houbičky, drátěnky, jednorázové nádobí (tácky, kelímky, příbory), kameny, zemina, dřevo, tráva, popel, nedopalky, vepřové a hovězí kosti, uhynulá zvířata, psí exkrementy, jedlé oleje a tuky, nebezpečné odpady apod.

 

KOVY

(svoz dle potřeby nebo 2x ročně – jaro, podzim)

 • Drobné kovové obaly lze ukládat do speciálních šedých kontejnerů, které jsou rozmístěny po obci.
 • Objemnější kovový odpad je možno uložit do velkoobjemového kontejneru, který se přistavuje při svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu na jaře a na podzim.
 • Kovy (železný šrot) lze taktéž dovést do smluvní výkupny kovu společnosti KOVO CZ, Tovární 182/2, Postřelmov (areál MEP Postřelmov). Otevírací doma výkupny je PO až PÁ od 7 do 15:30 hodin
Recyklační značka Název materiálu Kde jej najdete Co z něj bude
   ocel  konzervy, zátky, hřebíky, sponky, apod.  po roztavení nové výrobky
   hliník  hliníková víčka od jogurtu, alobal, tuby, plechovky  po roztavení nové výrobky

co patří do šedého kontejneru:
plechovky od potravin, nápojové plechovky a ostatní kovové obaly

co nepatří do šedého kontejneru:
znečištěné plechovky od zbytků potravin či chemických látek, plechovky od barev

 

JEDLÝ OLEJ A TUK Z DOMÁCNOSTÍ

(svoz dle potřeby)

 • Sběr použitého potravinářského oleje je zajištěn celoročně do speciálně upravených zelených nádob, které jsou rozmístěny po obci.
 • Potravinářský olej je shromažďován v domácnostech do PET lahví. Naplněné a řádně uzavřené PET lahve lze poté odevzdat do těchto speciálních nádob.

 

TEXTIL

(svoz dle potřeby)

co patří do bílého kontejneru:
veškeré oděvy, boty, měkké i tvrdé hračky, kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky, povlečení

co nepatří do bílého kontejneru:
mokré a plesnivé, zeminou a ropnými látkami znečištěné oděvy, průmyslové ústřižky látek

 

STAVEBNÍ ODPAD

Stavební odpad není odpadem komunálním, tudíž není povinností obce tento odpad od občanů přijímat. Každý občan je povinen si nechat stavební odpad odstranit na své náklady zákonem stanoveným způsobem, tj. uložením na skládku. 

 

PNEUMATIKY

Pro odstranění pneumatiky lze využít zpětný odběr, který zajišťuje společnost ELTMA na zřízených odběrových místech (https://www.eltma.cz/sberna-mista#map) nebo lze využít místa zpětného odběru povinných osob (https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/odber_pneu/$FILE/OODP-Seznam_mist_zpetneho_odberu_pneumatik-20210527.pdf)

 

VELKOOBJEMOVÝ a NEBEZPEČNÝ ODPAD

(svoz 2 x ročně – jaro, podzim)

 • Veškerý odpad je shromažďován do kontejnerů, které jsou přistavovány na prostranství u hasičárny na jaře a na podzim.

co patří do velkoobjemového odpadu:
nepoužitelný (vyřazený) nábytek, matrace, koberce a podobný objemný odpad

co patří do nebezpečného odpadu:
barvy, lepidla, pryskyřice, provozní náplně automobilů (oleje, brzdové kapaliny), olejové filtry, vyřazené léky, textilní a jiný materiál znečištěný nebezpečnými látkami, prázdné plechovky od barev

co nepatří do velkoobjemového a nebezpečného odpadu:
ledničky, televizory, staré elektrospotřebiče, komunální a stavební odpad, eternit, polystyrén, zářivky a výbojky, železný šrot, využitelný odpad (papír, plast, sklo, atd.)

 

VYSLOUŽILÉ ELEKTRO ZAŘÍZENÍ – MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU

(sběr elektroodpadu probíhá celoročně nepřetržitě)

co patří do elektroodpadu:

 • televize a PC monitory, osobní počítače a všechny jeho komponenty, notebooky, tiskárny, kopírovací zařízení, elektrické psací stroje, kalkulačky, telefony, faxy, autorádia, rádiové soustavy, videokamery, videorekordéry, rádia, digitální teploměry, tlakoměry, elektrické hračky, …
 • chladničky, mrazničky a obdobná chladící zařízení, …
 • pračky, sušičky, myčky nádobí, sporáky, plotny, elektrická topidla a radiátory, elektrické ventilátory ...
 • vysavače, čistící stroje na koberce, elektrické šicí stroje a podobné, žehličky, mikrovlnné trouby, topinkovače, fritovací hrnce, kávovary, zastřihovače vlasů, fény, elektrické zubní kartáčky, holicí strojky, elektrické vrtačky, pily, sekačky, bojlery …
 • trubicové zářivky (lineární, kruhové), úsporné zářivky, výbojky, LED světelné zdroje, obyčejné, reflektorové a halogenové žárovky
 • monočlánkové baterie (např. baterie z ovladačů, hodinek, ...), mokré a startovací baterie, olověné a kadmiové akumulátory s tekutým či gelovým elektrolytem (autobaterie, ...), baterie z elektrokol (dobíjecí články a baterie z elektrokol, elektrokoloběžek, e-skútrů, malé dobíjecí baterie (dobíjecí články a baterie pro mobilní telefony, notebooky, aku-nářadí, powerbanky, e-cigarety) a velké akumulátory (baterie z fotovoltaických systémů, baterie z elektromobilů, ...)

Při zpětném odběru elektro zařízení spolupracuje obec s těmito společnostmi:

 

Na obecním úřadě lze do připravených speciálních nádob ve vstupní hale odevzdat:

 • vysloužilé baterie a monočlánky
 • úsporné zářivky, výbojky, LED světelné zdroje, obyčejné, reflektorové a halogenové žárovky, trubicové zářivky do 40 cm
 • použité originální tonery z tiskáren

ADRESA A KONTAKT OBCE BLUDOV

Obecní úřad Bludov
Jana Žižky 195
789 61 Bludov

Email:
podatelna@ou.bludov.cz
(oficiální podání)
info@ou.bludov.cz

ID datové schránky:
sa8bfg9

IČ: 00302368     
DIČ: CZ00302368

Bankovní spojení:     
Česká spořitelna, a.s., Šumperk

Číslo účtu: 1905607389/0800 (příjmový účet obce)

Portál veřejné správyPolicieOtevřeteEvropská databankaEpusa.czJeseníkyMěsta obceCzech pointBlind friendly

Copyright (c) 2020 - 2019 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Netsimple.

Tato stránka využívá pouze technické cookies pro správnou funkčnost webových stránek. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.