Odesílání...

 

Načítání...

Úřední hodiny:   PO a ST:  7:30 - 11:30, 12:30 - 17:00

Výstavba v obci

Projekt REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE BLUDOV ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI VŮČI ÚČINKŮM MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI je spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktní osoby

Eva Kösslerová - stavební agenda
Telefon: +420 583 301 437
Email: kosslerova@ou.bludov.cz

Bc. Jaromír Berka - správce majetku
Telefon: +420 583 301 446
Email: berka@ou.bludov.cz

1/ Územní plán

 • Územní plán v obci Bludov nabyl účinnosti dne 6.1.2012;
 • Změna č.1 územního plánu obce Bludov nabyla účinnosti dne 17.6.2017;
 • Změna č.2 územního plánu obce Bludov nabyla účinnosti dne 24.12.2019;
 • Změna č.3 územního plánu obce Bludov - v současné době probíhá proces schvalování, s největší pravděpodobností bude ukončeno jednání zastupitelstva obce dne 14.6.2021, účinnost patnáctým dnem po schválení.

Územní plán obce

2/ Dotace

 • V roce 2021 žádala obec o dotace na následující akce:
 • Přírodní dětské hřiště MŠ – žádosti vyhověno a zrealizováno v roce 2021
 • Povrchy před hasičárnou – žádosti vyhověno a zrealizováno v roce 2021
 • Rekonstrukce objektu hasičárny – žádosti vyhověno, probíhá realizace
 • MK Ermisova a Na Hradě – žádosti nevyhověno
 • Sportovní aktivity: běžecký ovál, rekonstrukce šaten v kotelně – v řízení
 • Restaurování svaté Anny pod farou – žádosti vyhověno a realizováno v roce 2021
 • Rekonstrukce veřejných budov – MŠ Bludov (střecha, fasáda, výtah) – žádosti nevyhověno
 • Oprava nádrže v lesoparku Gryngle – žádosti vyhověno a zrealizováno v roce 2021
 • Vybavení fary nábytkem a repas vstupních dveří do fary – žádost zatím pozastavena
 • Restaurování kříže na kostelíčku – žádosti vyhověno a zrealizováno v roce 2021

V roce 2022 žádá obec o následující dotace:

 • Výstavba chodníku podél silnice I/44 od Panenky Marie po konec zastavěné části obce

V roce 2023 žádá obec o následující dotace:

 • Výstavba chodníku na ulici Nová dědina ( poskytovatel SFDI)
 • Rekonstrukce MŠ  - střecha, fasáda ( poskytovatel MMR)
 • Ochranné pomůcky pro hasiče ( poskytovatel Nadace Agrofert)

3/ Investiční stavební akce

Pro rok 2022 byly schváleny ZO k realizaci následující akce:

 • Výstavba chodníku podél silnice I/44 od Panenky Marie po konec zastavěné části obce - zrealizováno
 • Rekonstrukce komunikace Špalkova u č.p.52, 53 - zrealizováno
 • Rekonstrukce komunikace Špalkova u č.p. 56, 57 - zrealizováno
 • Rekonstrukce komunikace u č.p. 879, 880 - zrealizováno
 • Rekonstrukce sjezdu u domu č.p. 631 - zrealizováno
 • Rekonstrukce místní komunikace Plk. K. Hlásného (od křižovatky Rudolfa Kordase po č.p.720 - akce zrušena
 • Terénní úpravy vstupů do areálu Vlčí důl - zrealizováno
 • Chodník v zámeckém parku (projektová dokumentace, stavební povolení, realizace??) - projektová dokumentace zpracována
 • Výstavba technické infrastruktury v lokalitě „Špalek“ - započato s výstavbou splaškové kanalizace, dokončení 6/2023
 • Vodovod v lokalitě Habermannov (projektová dokumentace) - dokumentace dokončena, požádáno o stavební povolení
 • Rampa pro imobilní u budovy U2 základní školy - zrealizováno
 • Zateplení jižní stěny oranžerie včetně zastínění - zrealizováno
 • Úprava prostranství před oranžerií - zrealizováno
 • Rozšíření hřiště U Kočičky - akce pozastavena
 • Výstavba skateparku - akce pozastavena
 • Výstavba oplocení mezi č.p.586 a 969 - zrealizováno
 • Stavební úpravy radnice, úprava interiéru radnice - zrealizováno
 • Výstavba veřejného osvětlení u nově budovaného chodníku podél silnice I/44 - zrealizováno
 • Výstavba nového veřejného osvětlení u oranžerie - akce převedena do roku 2023
 • Pokračování výstavby nového chodníku na hřbitově - akce pozastavena
 • Revitalizace parku Ad. Kašpara - převedeno do roku 2023
 • Rekonstrukce prostranství U Nové - studie dokončena
 • Rekonstrukce autobusové zastávky u pizzerie - zrealizován

Pro rok 2023 byly schváleny Zastupitelstvem obce Bludov  následující akce: 

 • Oprava MK Lázeňská ( k Tónovské)
 • Nový chodník od fludra po most na ulici Dr. Březiny
 • Výstavba chodníku na ulici Nová dědina
 • Pokračování opravy chodníků na hřbitově
 • Zpracování projektové dokumentace Technická vybavenost Pod Brusnou
 • Realizace vodovodu v lokalitě Habermannov
 • Rekonstrukce mateřské školy ( střecha, fasáda) - podání žádosti o dotaci
 • Oprava kovových rámů oranžerie
 • Zastínění jižní stěny oranžerie - 2.etapa
 • Výtvarně - architektonická soutěž na úpravu interiéru Kaple svatého Kříže včetně části realizace
 • Rozšíření veřejného osvětlení před oranžerií
 • Studie prostranství kaple Nejsvětější Trojice
 • Realizace parku Ad. Kašpara
 • Sportovní zařízení - víceúčelové hřiště - šatny včetně rekonstrukce běžeckého oválu - akce započata v roce 2022, dokončení 4/2023
 • Výstavba zastřešeného altánu pro otužilce na Vlčím dole
 • Veřejné osvětlení nově budovaného chodníku Nová dědina
 • Nádoby na mobilní zeleň
 • Rekonstrukce spodní části fasády sušárny hadic včetně výměny dveří a oken
 • Úprava interiéru radnice - 2. etapa

4/ Památky

Seznam Kulturních památek v Bludově (okres Šumperk)

5/ Sportoviště

Program rozvoje sportu

6/ Správa majetku – akce na rok 2021

 • běžné opravy na objektu ČOV + výměna poklopů na kanalizačním řadu v obci;
 • čištění dešťové kanalizace dle potřeby;
 • čištění vodních toků dle potřeby;
 • odstranění sloupů a starých hlásičů po veřejném rozhlase;
 • opravy prvků na dětském hřišti, průběžná oprava mobiliáře v obci;
 • běžná oprava bytového a nebytového fondu;
 • údržba zeleně v obci;
 • opravy hasičských vozidel

ADRESA A KONTAKT OBCE BLUDOV

Obecní úřad Bludov
Jana Žižky 195
789 61 Bludov

Email:
podatelna@ou.bludov.cz
(oficiální podání)
info@ou.bludov.cz

ID datové schránky:
sa8bfg9

IČ: 00302368     
DIČ: CZ00302368

Bankovní spojení:     
Česká spořitelna, a.s., Šumperk

Číslo účtu: 1905607389/0800 (příjmový účet obce)

Portál veřejné správyPolicieOtevřeteEvropská databankaEpusa.czJeseníkyMěsta obceCzech pointBlind friendly

Copyright (c) 2020 - 2019 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Netsimple.

Tato stránka využívá pouze technické cookies pro správnou funkčnost webových stránek. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.